סדר הושענות והקפות לשמחת תורה כפי נוסח תימן, Seder Hoshaʻnot ṿe-Haḳafot le-Śimḥat Torah ke-fi nusaḥ Teman, הושענות (נוסח תימן). כתב-יד. 1900, Hoshanot (Yemen). Manuscript. 1900, סדר הקפות (נוסח תימן). 1900, Seder Haḳafot (Yemen). 1900