קובץ בהלכות שחיטה, Ḳovets be-hilkhot sheḥiṭah, ימין משה, Yemin Mosheh, הלכות שחיטה, Hilkhot sheḥiṭah, הלכות שחיטה בקיצור, Hilkhot sheḥiṭah be-ḳitsur, מעארץ' אלטריפות, Maʻrits' al-ṭerefot, פירוש הלכות שחיטה, Perush Hilkhot sheḥiṭah, שרח הלכות שחיטה, Sharáḥ Hilkhot sheḥiṭah

Loading the Internet Archive BookReader, please wait...
Abstract/Description: Collection of treatises and study guides for the rules of kosher slaughter, including Hilkhot sheḥiṭah from Maimonides' Mishneh Torah and Yemin Mosheh by Mosheh ben Yosef Ṿenṭurah 16th cent.
Subject(s): Shehitah -- Early works to 1800
Shehitah -- Yemen -- Early works to 1800
Yemen
Date Issued: between 1800 and 1899]