קובץ חיבורים, רובם בתחום האגדה, גם מסכתות קטנות ומגלת תענית, Kovets hiburim, rubam bi-tehum ha-agadah, gam masekhtot Ketanot u-Megilat taʻanit, Derekh erets rabah, Derekh erets zuta, Megilat Taanit, Evel rabati, Din Hibur ha-kever, Masekhet Gehinom, Masekhet Gan Eden, Seder Gan Eden, Perek ha-shalom, Pirke Rabi Eliezer ha-Gadol, Masekhet Kalah veha-baraita, פרקי רבי אליעזר הגדול, אבות דרבי נתן, מסכת כלה רבתי, מסכת כלה והברייתא, דרך ארץ רבה, דרך ארץ זוטא, מגלת תענית, מסכת אבל רבתי, דין חבוט הקבר, מסכת גיהנם, מסכת גן עדן, סדר גן עדן, פרק השלום, Avot de-rabi Natan, Pirkei de-Rabbi Eliezer. 1509, Pirke de-Rabi Eliezer, Talmud. Minor tractates. Avot de-Rabbi Nathan. 1509, Talmud. Minor tractates. Kallah rabbati. 1509, Semahot. 1509

Loading the Internet Archive BookReader, please wait...
Abstract/Description: A collection of smaller classical rabbinic and geonic works, mostly aggadic, but including some Minor Tractates and Megilat taʻanit.
Subject(s): Aggada -- Early works to 1800
Greece -- Salonika