קיצור התקנות לבני קאסטילייא יצ"ו, וחידושי דינים שחדשו הרבנים הבאים אחריהם /

Download pdf
Abstract/Description: כולל נוסח מקוצר של כ"ט תקנות בענייני אבן העזר, ועוד ארבעה "איך יוכל לישא אשה אל אשתו", וחמשה "תקנות ההנקה"; ט' תקנות בענייני חושן משפט, כגון חובות, מכירות וירושות.
Subject(s): Domestic relations (Jewish law) -- Morocco
Marriage (Jewish law) -- Morocco
Morocco
Date Issued: [18--]