קול קורא לראשי החבורות בלבוב לבוא ולהתייעץ יחד באסיפה של מועצת הההנלה היהודית של העיר, שייערך בכ"ג אלול, שנת תרמ"ח.

Download pdf
Abstract/Description: Y. A. Ettinger, Chief Rabbi of the district of Lviv, requests the presence of all the heads of ḥavurot in Lviv (yeshivot and synagogues) at a director's meeting, 23 Elul, 648 [1888], to discuss a matter of importance to the Jewish community.
Subject(s): Jews -- Ukraine -- Lʹviv -- History -- Sources
Lʹviv (Ukraine) -- History -- Sources
Ukraine -- Lviv
Date Created: תרמ"ח
648 [i.e. 1888]
1888