תקון ערב ראש חדש ותפילה לערב יום כפור קטן, Tiḳun ʻerev Rosh ḥodesh u-tefilah le-ʻerev Yom Kipur ḳaṭan, Yom Kippur Katan prayers. 1723

Loading the Internet Archive BookReader, please wait...