שאלות והצעות משה חיים סוסקינו, עם ותשובות דניאל טירני.

Download pdf
Subject(s): Responsa -- 1600-1800 -- Italy -- Manuscripts
Italy
Date Issued: 1779
Date Created: [1779-1781]