סדר הלימוד: אשר אנשי המשמר הנתונים ... לחברה על שם עץ חיים ... רצו ... לקרא בכל שנה ושנה כל חמשה חומשי תורה וגם נביאים וכתובים ועוד שיתא סדרי משנה וחלקום בזה האופן חלק כחלק לכל שבוע ושבוע ... זה סדר תיקון מחודש. נכתבו שנת תור"ה]![ היא עץ חיים לפ"ק, חדש תשרי, פה וירצילי. 1849 ,Vercelli, 8bre, Seder ha-limud: asher anshe ha-mishmar ha-netunim ... la-Ḥevra ʻal shem ʻEts Ḥayim ... ratsu ... li-ḳero be-shol shanah ṿe-shanah kol Ḥamishah Ḥumshe Torah ṿe-gam Neviʼim u-Khetuvim ṿe-ʻod shita sidre Mishnah ṿe-ḥilḳum ba-zeh ha-ofan ḥeleḳ ke-ḥeleḳ le-khol shavuaʻ ṿe-shavuaʻ ... zeh seder Tiḳun meḥudash. Nikhtevu shenat Torah [!] hi Ets ḥayim li-f.ḳ, Ḥodesh Tishre, po Ṿertseli. 1849, Vercelli, 8bre

Loading the Internet Archive BookReader, please wait...