, מכתב גלוי נגד רמח"ל מטעם מנהיגי הקהילה בווינציה אל רבני העיר פאדובה

Download pdf
Abstract/Description: Padua copy of the herem on the writings of R. Moshe Hayyim Luzzatto issued by the Venetian rabbinate in 1735 and sent to all the communities of Italy.
Subject(s): Luzzatto, Moshe Ḥayyim, 1707-1747 -- Sources
Excommunication (Jewish law) -- Sources
Italy -- Venice
Date Issued: 496 [i.e. 1735]