/ ... סליחות לאשמורת הבקר, כפי מנהג ק"ק ספרדים של כנסת קסטיליאני ... של ק"ק בני רומה, Seliḥot le-ashmoret ha-boḳer, kefi minhag ḳ.ḳ. sefardim shel keneset Ḳasṭiliani ... shel ḳ.ḳ. bene Romah, Selihot (Sephardic, Rome). 1793

Loading the Internet Archive BookReader, please wait...
Abstract/Description: Summary: Seliḥot according the Sefardic rite of the Castilian Synagogue of Rome.
Subject(s): Judaism -- Liturgy -- Sephardic rite (Rome)
Judaism -- Liturgy -- Texts
Judaism -- Liturgy -- Manuscripts
Repentance -- Judaism -- Prayers and devotions -- Manuscripts
Italy -- Rome
Date Issued: [התקכ"ד [1793 או 1794