:סדר יוצרות מכל השנה: / כמנהג בני אשכנזים וצ"ו גם ששה פרקים ממסת אבות באותיות אמשטרדם, Seder yotsrot mi-kol ha-shanah: ke-minhag bene Ashkenazim y.td.ṿ. : gam shishah beraḳim mi-Masekhet Avot be-otiyot Amśṭerdam

Loading the Internet Archive BookReader, please wait...