.הנהג[ות] מאדונינו מורינו ו[רב]ינ[ו, הח]סיד זלה"ה

Download pdf
Subject(s): Elijah ben Solomon, 1720-1797
Judaism -- Customs and practices
Lithuania -- Vilnius
Date Issued: . תקנ"ח, אור ליום ז', כ"א כסליו