/... תיקון ערב ראש חדש בחדשו .'לפרט והי' מ'לל חדש ת'ח'דשו יבא כ'ל בשר להדת'ח'ות לפניך י'ה'ו'ה, Tiḳun ʻerev Rosh ḥodesh be-ḥodsho ... / Li-feraṭ 504, Yom Kippur Katan prayers. 1754

Loading the Internet Archive BookReader, please wait...