:סדר ברכת המזון עם ברכת הנהנין: /עם קריאת שמע על המטה ועם פרק שירה עם ציורים, Seder birkat ha-mazon ʻim birkot ha-nehenim: ʻim ḳeriʼat shemaʻ ʻal ha-miṭah ṿe-im Pereḳ shirah ʻim tsiyurim