סדר ברכת המזון וברכות הנהנין ותיקון קריאת שמע, Seder Birkat ha-mazon u-Virkot ha-nehenin ṿe-tiḳun Ḳeriʼat Shemaʻ