מראה מקומות לשמות החכמים הנזכרים בתוספות לפי סדר א"ב, Marʼeh meḳomot li-shemot ha-ḥakhamim ha-nizkarim ba-Tosafot le-fi seder a.b

Loading the Internet Archive BookReader, please wait...
Abstract/Description: הרשימות ערוכות לפי סדר שמות החכמים, כשכל רישום מכיל מראה המקום במסכת ודיבור המתחיל בתוספות, ושם החכם. בצורה בה הוא צויין.
Subject(s): Tosafot
Date Issued: 1875