:סדר הגדה של פסח: עם ציורים נאים, Seder Hagadah shel Pesaḥ: ʻim tsiyurim naʼim, Haggadah. Manuscript. 1750