[סוף סדר הסליחות ותחילת סדר העבודה לאברהם אבן עזרא מתוך תכלאל קדום: קטע], Sof seder ha-seliḥot u-teḥilat seder ha-ʻavodah le-Avraham ibn ʻEzra mi-tokh Tiklal ḳadum: ḳeṭaʻ]

Loading the Internet Archive BookReader, please wait...
Abstract/Description: Conclusion of Selihot for Yom kipur and beginning of an Avodah service by Abraham ibn Ezra from an old style Yemenite Tiklal. Torn at the top with some loss of text. Bound in reverse order.
Subject(s): Avodah piyyutim
Yemen
Date Issued: between 13-- and 14--]