מחזור לימים נוראים: נדפס מחדש ... ממחזור קושטאנדינה ... מתוקן ומסודר כס[דר] האר"י ז"ל וכס[דר] חמדת ימים, ונוסף... ס[דר] אוצר נחמד [אזמיר תצ"ח] כולו, כל דבר בעתו, וסדר העבודות ממהר"ם [ר' מנחם] די לונזאנו ... וס[דר] מודעא וס' נזיפא וס' התרת חרם מלקות וס' פדיון הנפש אשר הובא בס' ה' ח"י [חמדת ימים]... ופירוש קצת מלות זרות בגליון הספר, Maḥzor le-Yamim noraʼim, Maḥzor. Yom Kippur (Sephardic, Tunisia) 1792

Loading the Internet Archive BookReader, please wait...
Abstract/Description: Printed liturgy for Yom Kippur according to the tradition of Tunis, including statutory prayers according to the Sephardic rite edited and augmented according to Lurianic sources, and piyyutim, with scattered marginal annotations; augmented in the margins with scattered manuscript notes and additional piyyutim recited in Congregation Mahzike Torah (Tunis)
Subject(s): High Holidays -- Liturgy -- Texts
Mahzorim -- Texts
Judaism -- Liturgy -- Tunisia -- Texts
Judaism -- Tunisia -- Liturgy -- Texts
Yom Kippur -- Liturgy -- Texts
Judaism -- Sephardic rite -- Tunisia -- Liturgy -- Texts
Tunis -- Tunisa
Date Issued: תקנ"ג