באר לחי ראי: ... אשר בו יום יום ידרשון על כל אשר נעשה בו, Beʾer la-ḥai roʾi: ... asher bo yom yom yidroshun ʻal kol asher naʻaśeh bo

Loading the Internet Archive BookReader, please wait...
Abstract/Description: Events in Jewish history listed according to the months and days of the Jewish calendar; the author covers biblical times to the expulsion of the Jews from Frankfurt in 1615; Winkler family births and marriages in Copenhagen (later in Jerusalem), 683 [1923] (fol. 80r)-739 [1979] (fol. 82v) have been penciled in (cf. provenance below).
Subject(s): Chronology, Jewish
Chronology, Historical
Netherlands -- Aalburg