[קובץ דרשות לנפטר ולנפטרת, חדושים ולקוטי חבורים במוסר ובקבלה], [Ḳovets derashot la-nifṭar ṿela-nifṭeret, ḥidushim ṿe-liḳuṭe ḥiburim], Sefer ha-Neḥmad, Neḥmad, ספר הנחמד, הנחמד

Loading the Internet Archive BookReader, please wait...
Abstract/Description: Collection of derashot for the departed, novellae employing aggadic and kabalisitic themes, and extracts from ethical and kabbalistic literature.
Subject(s): Morocco -- Taurirt