(זקן החבורה בקבוצת שומרים (מיכאל הלפרין

Persistent link: https://digitalcollections.jtsa.edu/islandora/object/jts%3A42864