תפלות לחגים ולאירועים שונים, Tefilot le-ḥagim ule-eruʻim shonim