"De kopere slange door Moses in de woestyne verhoogt [Moses and the copper serpant],

Persistent link: https://digitalcollections.jtsa.edu/islandora/object/jts%3A348862