החכם הרופא ופילוסוף ... יעקב חיים בן אברהם ן' יקר ... קח נא את ברכתי ... משה רפאל בן שמואל דוד אוטולנגו.

Subject(s): Italy -- Padua
Date Issued: 1718