... האמה העבריה תחיל תצעק ... יעקב רפאל סרוואל ... כי לקח אותו אלוהים ... אשיחה במר נפשי ... /

Subject(s): Italy -- Mantua
Date Issued: 18th century