סדור: נוסח איטלק, Sidur: nosaḥ Iṭalḳi, סדור (נוסח איטלקי). כתב-יד. 1471, Siddur (Italian rite). Manuscript. 1471