: אמרי שפר: / ...ספר המחזור של ימים נוראים כמנהג בני קהלות הקדש, הם בני ק"ק אלגזיר ובני ק"ק תוניס, מתחיל מראש חדש אלול ... עד מוצאי יוה"כ, Imre shefer: sefer ha-maḥzor shel yamim noraʾim ke-minhag bene ḳehilot ha-ḳodesh, hem bene ḳ.ḳ. Algazir u-vene ḳ.ḳ. Tunis, matḥil me-rosh ḥodesh Elul ... ʻad motseʼe Y.h-K, מחזור של ימים נוראים כמנהג בני קהלות הקדש, הם בני ק"ק אלגזיר ובני ק"ק תוניס, מתחיל מראש חדש אלול ... עד מוצאי יוה"כ, Maḥzor shel yamim noraʼim ke-minhag bene ḳehilot ha-ḳodesh, hem bene ḳ.ḳ. Algazir u-vene ḳ.ḳ. Tunis, matḥil me-rosh ḥodesh Elul ... ʻad motseʼe Y.h-K, Maḥzor (Sephardic, Algeria). High Holidays. 1700, Maḥzor (Sephardic, Tunisia). High Holidays. 1700

Loading the Internet Archive BookReader, please wait...