[פנקס ירושלים, כולל פירושים וחידושים, דרשות, ורשימות אישיות של אלעזר אזכרי, נתן העזתי ואחרים], [Pinḳas Yerushalayim, kolel perushim ṿe-ḥidushim, derashot u-reshimot ishiyot shel Elʻazar Azikri, Natan ha-ʻAzati, ṿe-aḥerim]

Loading the Internet Archive BookReader, please wait...
Abstract/Description: Collection of sources, compositions and selections on the Talmud and on the Torah containing explanations, novellae, and homilies; poetry; accounts of income and expenditures of individuals and bodies.
Subject(s): Talmud
Bible. Pentateuch
Jews -- Israel -- History -- Sources
Israel -- Jerusalem
Date Issued: 16--]