/ ספר דרכי נועם, והוא סדר הנועמים ומנהגים לבית הכנסת אשכנזים הגדולה ... ק"ק פאדובה, Sefer Darkhe noʻam, ṿe-hu seder ha-no`amim u-minhagim le-vet ha-keneset Ashkenazim ha-gedolah ... ḳehal ḳadosh Padovah, דרכי נועם, Darkhe noʻam, Sefer ha-minhagim ṿeha-noʻamim, ספר המנהגים והנועמים

Loading the Internet Archive BookReader, please wait...