רב לאוהבי תור[ה] ... כתב ידו של ... שלום חי ... תורת אמת ... אשר ... הביא במקדש ... פאניסי.

Download pdf
Abstract/Description: Poem in honor of the Torah on the occasion of the donation of a Torah scroll on Shavuot by Shalom Hai [min ha-?] Adumim (de Rossi) to the synagogue in פאניסי, Italy.
Date Issued: 16--?]