[מזמ]ור שיר חנוכת הבית בית המדרש תלמוד תורה ... בית ה'