תפלה לתוקע

Download pdf
Abstract/Description: Prayer to be recited by the shofar blower on Rosh ha-Shanah, including popular Kabbalistic customs.
Subject(s): Rosh ha-Shanah -- Liturgy -- Texts
Shofar -- Liturgy -- Texts
Date Issued: 17--?]