ספר עברונות: יורה דרך לגמולי חלב עתיקי שדים ולנבונים יתן חן ובישישי[ם] חכמה ... לחשוב תקופות ומולדות כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, Sefer ʻEvronot: Yoreh derekh li-gemule ḥalav ʻatiḳe shedi9m ṿeli-nevonim yiten ḥen uva-shishi. ḥokhmah ... la-ḥashov teḳufot u-moladot ki hi ḥokhmatkhem u-vinatkhem le-ʻene ha-ʻamim, עברונות. כתב יד, ʻEvronot. Manuscript, קונטרס נותן ישועה, Ḳunṭres Noten Yeshuʻah, נותן ישועה, Noten Yeshuʻah

Loading the Internet Archive BookReader, please wait...