סקירה על הלכות שחיטה ובדיקה ביידית בצורת שאלות ותשובות. שחיטות ובדיקות / של מוהר"ר יעקב ווייל ; עם הגהות וחדושים שליקט הר"ר צבי בר יצחק, Seḳirah ʻal hilkhot sheḥiṭah u-vediḳah be-Yidit be-tsurat Sheʼelot u-teshuvot. Sheḥiṭot u-vediḳot / shel mo. ha-r. R. Yaʻaḳov Ṿail ; ʻim hagahot ṿe-ḥidushim she-liḳeṭ ha-r. R. Tsevi bar Yitsḥaḳ, Bediḳot shel mo. ha-r. R. Yaʻaḳov Ṿail, בדיקות של מוהר"ר יעקב ווייל, הלכות שחיטה, Hilkhot sheḥiṭah, הלכות בדיקה, Hilkhot bediḳah