:ספר ברית כהנת עולם, חלק שלישי: / כולל שני מאמרים, מאמר איל אחר לר''ה, ומאמר עצם היום ליוה''כ .שנת תר"ם לפ"ק, פה בענדער, Sefer Berit kehunat ʻolam, ḥeleḳ shelishi: kolel shene maʼamarim, maʼamar Ayil aḥar le-R.H., u-maʼamar ʻEtsem ha-yom le-Yo. ha-K. / shenat 640, poh Bender, ברית כהנת עולם, Berit kehunat ʻolam, איל אחר, Ayil aḥar, עצם היום, ʻEtsem ha-yom

Loading the Internet Archive BookReader, please wait...
Subject(s): Cabala
בענדר
Romania -- Bendery
Date Issued: 640 [i.e. 1879 or 1880]