/ ספר מסכת נדרים ובכורות, Sefer Masekhet Nedarim u-Bekhorot, הלכות נדרים. כתב יד, Hilkhot Nedarim. Manuscript, הלכות בכורות, Hilkhot Bekhorot

Loading the Internet Archive BookReader, please wait...