הגדה של פסח. נעשה פה קהילה קודש קאפינהאגין קרית מלך רב ; לסדר ולפרט ואמרת'ם ז'ב'ח פסח' ליי לפ"ק, Hagadah shel Pesaḥ. neʻeśah poh ḳehilah ḳodesh Ḳopinhagin ḳiryat melekh rav ; le-seder ṿeli-feraṭ 417 li-f. ḳ, Haggadah - Copenhagen - 1657, Haggadah. 1657