: סוד ה' ושרביט הזהב: / לקוטי דינים והנהגות ותפילות השייכים לברית מילה ובהם נכלה בדרך קצרה ברכת המזון וגם פדיון הבן נעשה בשנת כ'י ב'יצחק' יקר'א' לך זר'ע לפק, Sod H. ṿe-Sharviṭ ha-zahav: liḳuṭe dinim ṿe-hanhagot u-tefilot ha-shayakhim li-verit milah uva-hem nikhleh be-derekh ḳetsarah ; birkat ha-mazon ṿe-gam pidyon ha-ben / neʻeśah bi-shenat 523 [1763], Sod ha-Shem ṿe-Sharviṭ ha-zahav, שרביט הזהב, Sharviṭ ha-zahav