/ הערות על כתבי-יד תימניים שבספריית בית המדרש לרבנים באמריקה], [Heʻarot ʻal kitve-yad temaniyim shebe-sifriyat Bet ha-midrash le-rabanim be-Ameriḳah

Loading the Internet Archive BookReader, please wait...
Abstract/Description: Ratzaby's notes on over 150 Yemenite manuscripts, and a few Oriental ones, in the JTS collection (chiefly liturgical and poetical mss., with some biblical and kabbalisitic ones as well), citing, inter alia, inscriptions that identify copyists or provide provenance information, including dates of sale or production. Ratzaby lists the piyutim in some mss., and distinguishes some by region according to their contents.
Subject(s): Jewish Theological Seminary of America. Library -- Manuscripts
Manuscripts, Hebrew -- New York (N.Y.)
Manuscripts, Judeo-Arabic -- New York (N.Y.)
Manuscripts, Yemenite -- New York (N.Y.)
United States -- New York -- New York
Date Issued: Before 198-?]