עיגול דרב נחשון, ועוד, ʻIgul de-rav Naḥshon, ṿe-ʻod, י"ג מחזורים של רב נחשון גאו, 13 maḥzorim shel rav Naḥshon gaʼon, 13 מחזורים של רב נחשון גאו, 13 maḥzorim shel rav Naḥshon gaʼon, שלש-עשרה מחזורים של רב נחשון גאו, Shelosh-ʻeśreh maḥzorim shel rav Naḥshon gaʼon, לוח לידע בכמה לחדש התקופה, Luaḥ ledaʻ be-khamah la-ḥodesh ha-teḳufah, לוח לידע באיזה יום ובאיזו שעה תיפול התקופה, Luaḥ ledaʻ be-ezeh yom uve-ezo shaʻah tipol ha-teḳufah

Loading the Internet Archive BookReader, please wait...